Skip to content

Dofinansowanie

Dofinansowanie

Osoby budujące instalujące fotowoltaiczne na swojej nieruchomości moga ubiegać się o dofinansowanie z programu “Mój prąd” bądź “Czyste powietrze”. Poza tym mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjne przy rocznym rozliczaniu podatku dochodowego.

Dofinansowania można uzyskać po uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej.

Program Mój Prąd

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.
Termin trzeciego naboru od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest w GWD, po utworzeniu konta dla Wnioskodawcy, zalogowaniu na dedykowanej stronie NFOŚiGW

Program Czyste powietrze

Podobnie jak dla programu “Mój pród” dofinansowanie jest w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika